You’ll Want to Be in THE ACHIEVER’S CLUB!

The finest rewards, preferred event seating, special meet-and-greets, automatic qualification in North America incentive trips and more are reserved for members of the Achiever’s Club.

  • Earn membership in the club by signing-up one new Associate with an Automatic Order.
  • Stay in the club by signing-up another new Associate the next month with an Automatic Order, and the next month, etc.
  • The more consecutive months that you are in the Achiever’s Club, the bigger the rewards.
  • If you miss a month and you will have to start over until you re-qualify by signing-up one new Associate with an Automatic Order.

YOU WANT TO GET IN (AND STAY IN) THE ACHIEVER’S CLUB!


April 2020 Achievers

Display Name #Months with qualified Associate/Customer signups without a break. US and Canada
Ron and Paulette Roy 16
Dr. Steven and Barbie Hines 16
Stu and Judy Deane 16
Jeff and Mary Erb 16
Paul and Amanda Latreille 16
Sharon Cashin 16
Ying Fang Zhao 16
Heather  Vandertas 16
Judy Quick and Charlie Belt 16
Carey Fumerton 16
Roy and Lisa Goodwin 15
Tony and Heather Gendvilas 15
Esther Yu Kwan Cheng 10
Suqin Dong and Justin Feng 5
Nu Lan Huang 5
Hannah Thompson 4
Yi Hang Bao and Yiyi Wang 4
R.M. Goodwin Enterprises, Inc. 4
Jennifer Jia Jing Tsang 4
Pei pei Chen 4
Kevin Robbins 4
Mari Jo French 3
Yuji Seki and Satoe Nammo 3
David Lee & May Yin 3
Rui Chang Chen 3
Joseph Welbaum 3
Ken and Helen Baik 3
Kyung Sook Lim 3
Yi Ling Zhang 3
Ling Xiang Cheng 3
Jianning Liang 3
Yuchun Wojtoviets 3
John  Bruhl 3
Suyin Hu 3
Jiao Qiang Yuan 3
LI NA HUANG 3
Malnam Joo 3
Yuyin  Li 3
Xiaoxia  Su 3
Changfang  Xin 3
Xuejie stevens 3
Kazuko Kusama 3
Joyce Oliveto 3
Nancy Werthmuller 2
Kristi Kozel 2
Carrie Sallee 2
Sueng JIn 2
Hye S. Choe 2
Xia Liang 2
Lanyi Liu 2
Ying Yang 2
Richelle Tribble 2
Suyin Hu 2
Yvette Delcampo 2
Zhanhua  Chen 2
Flourish Digital Media INC 2
Mary Copper 2
John Tarrats 2
Betty Lobdell 1
Chris L Knight 1
Dudley Richards 1
Douglas and Mary Wickham 1
Judith Bonfoey 1
Mari DeZago 1
Atsuko Ghaemi 1
Yoshihiro Horita 1
Hiroko Pollard 1
Michael and Cheryl Vanderhoof 1
Sandi Tresh, 1
Kim Maksym, 1
Loutenia Wilson 1
Craig Hubbard 1
Wendy Palmarin 1
Carol Renner 1
Melody Miller 1
Patricia Carrier 1
Harriet Loo 1
Wayne Bryan 1
Ed Bravo 1
Drew Hager 1
Joseph D Smith 1
Ruth Troyer 1
Anna Hochstetler 1
Sue Barnes 1
Linda Helmich 1
Barbara Elmore 1
Angie Law 1
Christine Anderson 1
Nancy Witmer 1
Philip Schorner 1
Shawn and Marcia Schaefer 1
Jennifer Powell 1
Amanda Wen Ting  Qi & Qi Zhao Qi 1
Marcia Schaefer 1
Bao Gang Cai 1
Jeff Gossett 1
Patsy Sanders 1
Chang Huai Leng 1
Li Liu 1
Cynthia Choi 1
Dan-Dan Tan 1
HONG LING LI 1
Tong Ning 1
Kerrie Pina 1
Kim Nguyen 1
John Edwards 1
Sheron Eberhardt 1
Wendy Bleth 1
Jill Diaz 1
Pamela M Brodeur 1
Lorenzo Lopez 1
Wendy Yen 1
Sulema Oltivero 1
Shuting Mei 1
Hui Xian Hu 1
Xiao Ming Dai 1
Denise Guerrero 1
Xiaofeng Dong 1
Jisuk Cha 1
Tracey Pera 1
Oxana Shagin 1
Rui Ze Yuan 1
Jon Copper 1
Hiroko  C Hosoda 1
Megan Shortell 1
Joshua Chen 1
Jordan Copper 1
Jay Martin 1
Blanca Cruz de Cruz 1