You’ll Want to Be in THE ACHIEVER’S CLUB!

The finest rewards, preferred event seating, special meet-and-greets, automatic qualification in North America incentive trips and more are reserved for members of the Achiever’s Club.

  • Earn membership in the club by signing-up one new Associate with an Automatic Order.
  • Stay in the club by signing-up another new Associate the next month with an Automatic Order, and the next month, etc.
  • The more consecutive months that you are in the Achiever’s Club, the bigger the rewards.
  • If you miss a month and you will have to start over until you re-qualify by signing-up one new Associate with an Automatic Order.

YOU WANT TO GET IN (AND STAY IN) THE ACHIEVER’S CLUB!


June 2020 Achievers

Display Name #Months with qualified Associate/Customer signups without a break.
US and Canada
Ron & Paulette Roy 18
Dr. Steven & Barbie Hines 18
Stu & Judy Deane 18
Jeff & Mary Erb 18
Paul & Amanda Latreille 18
Sharon Cashin 18
Ying Fang Zhao 18
Merri-jo Hillaker 18
Heather  Vandertas 18
Carey Fumerton 18
Judy Quick & Charlie Belt 18
Roy & Lisa Goodwin 17
Tony & Heather Gendvilas 17
Lillian Cartagena-Mercado 15
Esther Yu Kwan Cheng 12
Nu Lan Huang 7
Hannah Thompson 6
Jennifer Jia Jing Tsang 6
Pei Pei Chen 6
Kevin Robbins 5
Mari Jo French 5
David Lee & Mei Yen Yin 5
Rui Chang Chen 5
Yi Ling Zhang 5
Ling Xiang Cheng 5
Jiao Qiang Yuan 5
Li Na Huang 5
Yuyin  Li 5
Changfang  Xin 5
Kristi Kozel 4
Carrie Sallee 4
Sueng JIn 4
Richelle Tribble 4
Suyin Hu 4
Yvette Delcampo 4
Zhanhua  Chen 4
Flourish Digital Media INC 4
Mari K DeZago 3
Atsuko Ghaemi 3
Yoshihiro Horita 3
Hui Xian Hu 3
Nat & Silence Weeks 2
Susan Weckter 2
Francisco Robledo 2
Vicky Sun 2
Dong Yun  Zeng 2
Feng Li Liu 2
Li Sun 2
Sun Hye Kim 2
Yun Mei Xu 2
Shu Cai 2
Xiu Jiang Xie 2
Nuni Lamb 2
Ai Ling Woo 2
Yu Ling Huang 2
Li Li Li 2
Yuan Cheng 2
Zhen Qiang & Yu Xiao Yang 2
Sang Young  Whang 2
Wan Hong Yan 2
Anna Xiao Hong Zeng 2
Dr. Adonis Makris 2
Zhong Jia Wei 2
Wan Yi  Deng 2
Lingjing Zhang 2
Norma Vencebi 2
John Tarrats 1
Dick McDaniel 1
Future Nutra Inc. 1
Jonathan Hill 1
Debbie Daniels 1
Pauline Goertzen 1
Geri Budd 1
Sharon Zimmerman 1
Arleen Nathey 1
John Hochstetler 1
Linda Moran 1
Janet Stull, 1
Robert Di Monda 1
Kelly Wood 1
Randy Kaatz 1
Joanne Ji 1
Jin Young Jeong 1
Jason Mead 1
Ken Brown 1
Diane Hashem 1
Hye S. Choe 1
Zhong Rong Guan 1
Nancy Bacome 1
Shaolan Gong 1
Jung Ae Lee 1
Dr. Lindsay Thomas 1
David & Margie Jauch 1
Maureen A Caey 1
Yiwen Li & Jiehua Rong 1
Nancy Tan 1
William  Shepard 1
Hong Ling Li 1
Wei Na Qin 1
Steve Tan 1
Jian Hong Zhao 1
Tianying Zhu 1
Dave Holder 1
Yi Hang Bao & Yiyi Wang 1
Zhuang Zhang & Yue Ma 1
Ty & Richelle Tribble 1
Larry Allison 1
Jessica Steenstra 1
Mary Ann Garcia 1
Haiwei Nong 1
Yu Zhi Wang 1
Kate McCann 1
Aran Kim 1
Yu Mu 1
Shu Xu Zhang 1
Judy Walrath 1
Seung Hee Kim 1
Xiaofenf Dong 1
Qi Mei Chen 1
Malnam Joo 1
Nina Kwon 1
Rebecca Roth 1
Lindsay  Orth 1
Hui Tang 1
Shuang Yan Zheng 1
Rui Ze Yuan 1
Karen Pazera 1
Ping Wei 1
Karen Ritter 1
Andrew Feng 1
Junhong Hou 1
Li Lang 1
Byung K Hane 1
Mary Siu Mui Cheng 1
Sheri Johnson 1
Shuk Ming Cheng 1