Congratulations to Our New BP4 Canada and U.S. Directors

Print Friendly, PDF & Email

Let’s here it for the following Associates who, in BP4, emerged as new Leaders – Champions of our cause! Please join us in congratulating our new Directors for championing the M5M℠ movement and helping us change the world!

Canada

Regional

Xiao Xiao Wang, BC
Zhen Kui Jiang, BC
Wei Dong Yuan, BC
Yu Ping Shi, BC
Juan Du, BC
Sunil Hwang, ON
Jin Hua Shi, BC
Zhen Li Huang, BC
Hui Juan Tang, BC
Yan Li Wang, BC
Shao Hu Gong, BC
Bao Hui Yang, BC
Chin Yuan Li, BC
Ching Yu Chiu, BC
Chao Lin Chen, BC
Jing Zhang, BC
Pik Sheung Li, BC
Yin Grace Chen, BC
Yan Yan, BC
Jing Lin, BC
Michael Fung, BC
Jian Ying Gao, BC
Joseph Kwok, BC
Shan Jin, BC
Jia Xian Kevin Lu, BC
Wenge Xu, BC
Xiaoning Huo, BC
Than Peng Chung, BC
Po Fen Chen, BC
Ti Hsin Chiu, BC
Jothur Zi Xi Qin & Bi Yi Huang, BC
Cheuk Man Chan, BC
Hong Ling Li, BC
Xu Yi, BC
Yun Xin Liu, BC
Ivan Kwok Fai Chan, BC
Harley Yu Ma, BC
Martin Law, BC

National

Xian Gui Xu, BC
Chin Lien Lo, BC
Song Ping Hao, BC
Peter Liu, BC
Xiao Ling Yang, BC
Xiangdong Shi, BC
Jie Ming Geng, BC
Chun E Bai, BC
Jun Hua Liang, BC
Chien Dinh Vu & Tony Loi Vu, BC
Yun Mei Xu & Jimmy Duc Vu, BC
Lin Xiao, BC
Kai Ying Ye, BC
Li Min Yang, BC
Xiao Huan Mo, BC
Hao Su, BC
Stefan Ohlsson, BC
Yiwen/Jiehua Li/Rong, BC
Te Mei Yen Wu, BC
Mei Yi Wei, BC
Po-Yuan Wang, BC
Chun Yan Liao, BC
Chao Ning Jiang, BC
Ze Dong & Hong Min Gong, BC
Zhi Hao Wang, BC
Hong Qiu, BC
Freda Lee, BC
Bin Gong, BC
Changying Xu, BC
Jie Sun, BC
Yi Ling Zhang, BC
Wei Wei Kuo, BC
Yi Wen Chen, BC
Bi Yi Huang, BC
Li Jia Lin, BC
Xue Yun Lin, BC
Hui Chih Hou, BC
Xiao Yao Zhang, BC
Chui Mei Lau, BC
Jianning Liang, BC
Li Hong Xu, BC
Lei Gao, BC
Juan Hua Sun, BC
Bao Di Liu, BC
Fu Ying, BC
Junhao Kang, BC
Shu Cai, BC
Yinghua Li, BC
Sunny (Weicheng) Shen, BC
Bonnie (Xingtong) Shen, BC
Hui (Helen) Chen, BC
Yue Ying Shi, BC
Liu Ning, BC
Helen (Siyan) Shen, BC
Yu Ping Ma, BC
Xude Wang, BC
Yu Tian Gan,       BC
Jin Hua Zhu, BC
Yu Ling Huang, BC
Bingtong Bao, BC
Ricky Zhong, BC
Hong Jiang, BC
Zhi Hua Chen, BC

Executive

Xin Liu, BC
Aries Wu & Di Hui, BC
Xin Mai, BC
Chang Li Zhang, BC
Jian Ping Han, BC
Ping Zheng, BC
Jianping Dai, BC
Carey Ren, BC
Jie Ping Li, BC
Su Jun&Rui Hua Yang, BC
Qian Wang, BC
Changjian Shi, BC
Jing Wei Yu, BC

Presidential

Jing Xian Zhu, BC
Zhong Rong Guan, BC
Yu Ling Huang, BC
Changjian Shi, BC

Platinum Presidential

Xiao Juan Zhu, BC
Hongsong Ma, BC


United States

Regional

Tracey Jeremiassen, CA
Vern Stewart, MT
Julia       Pinsky, OR
Martha Rodriguez, TX
Carson Fitzgerald, NE
Alicia Adams, WA
Amelia Wieder, TX
Meyoung Ahn, IL
Evan Kim, CA
Wendy Nugent, MI
Cheryl Johnson, CA
Beverly Poskin, OR
Hong Li, IL
Shane Adee, NM
Yang Mei Xian, WA
Qiong Ling Fan, TX
Qiqin Pan, WA
Jorge Ivan Arango, FL
Matias Garcimu, FL
Ingrid Patricia Mejia Gonzalez, FL
Kelly Rainey, CA
Stephanie Murillo, CA
Susan Lee, IL
Karis Larson, IL
Junghoon Park, HI
Min Woo Lee, CA
Qingping Zhao, CA
Shaheda Begam, CA
Marbel Luz Angulo Ballestas, FL
Maria Nela Mendoza, FL
Xiuchuan Li, WA
Jaqueline Angulo Ballestas, FL
He Sook Chang, IL
Chao Chen, IL

National

Lori Cutter, OR
Lydia Jin, IL
Kyung Sook Lim, IL
Li Dongfang, WA
Cindy Osbrink, CA
Xiangling Wood, WA
Jianfeng Huang, WA
Liang Yin, FL
Shunji Jin, NY

Executive

Wenjun Zhang, WA
Diana Hester, WA
Li Chai, WA

Bronze Presidential

Suqin Dong, WA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *